Mentala och fysiska förutsättningar för djuphavsdykning

För att över huvud taget kunna ge sig på att dyka på öppet vatten krävs goda kunskaper och förberedelser, vilket man oftast lär sig i samband med att man tar sitt dykarcertifikat. Men för att klara sig på större djup finns det desto mer att tänka på, vilket gör det till en aktivitet som inte passar alla.

Den mentala påfrestningen

Om du redan känt ett visst obehag inför djupa dyk är det definitivt inget du skall testa på. En av de största psykiska riskerna under ett djuphavsdyk är att drabbas av panik vilket kan få katastrofala följder. Även om en allvarlig situation skulle uppstå behöver man kunna arbeta metodiskt och säkert, vilket kräver gedigen kunskap om den egna utrustningen.

Den som lider av psykisk ohälsa är inte nödvändigtvis en dålig kandidat för dykning, men vissa symtom lämpar sig inte för den typen av påfrestning som dykning innebär. Att kunna behålla fokus och ett gott omdöme är väsentligt för att dyket ska bli lyckat. Vissa mediciner kan påverka dessa förmågor, och kan ibland inte användas i kombination med de olika gaserna som krävs vid djupa dyk.

En annan viktig egenskap är tålamod, och det krävs mer av det ju djupare man dyker. Att inte stiga för fort efter ett dyk är en av de första sakerna man får lära sig som dykare, men tiden som krävs blir allt längre ju djupare man nått och hur lång tid man spenderat där nere. Uppstigningen kan ta allt från några minuter till tiden det tar att flyga mellan Stockholm Umeå, eller ännu längre.

Fysiska egenskaper

Fridykning och tungdykning kan båda utföras på djupt vatten, men de sätter olika krav på dykarens fysik. Tungdykning kräver, som namnet antyder, tyngre utrustning som dykaren måste kunna bära upp även ovanför vattenytan. Även fridykarutrustningen kan väga en del, så det krävs en god fysik för att hantera den på egen hand. Att vara simkunnig och ha vattenvana är självklart grundläggande egenskaper för alla dykare.

Vissa typer av hälsotillstånd kan påverka förmågan att utföra djupa dyk, och dessa testas grundligt om man vill slå sig in på en karriär som djuphavsdykare. Hjärtbesvär eller andningssvårigheter rimmar illa med de extrema förhållanden som råder under dyket. Det är väsentligt att kunna tryckutjämna ordentligt, vilket kräver att bihålor och öron också fungerar normalt.

All utrustning som finns till hands vid dykning syftar till att skydda och hjälpa kroppen, men den måste självklart användas korrekt för att man ska kunna undvika skador. Kunskap och rätt träning är A och O för att lyckas med djuphavsdykning, både som hobby eller profession.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *