Dykarklockans historia och användning

 

För att kunna dyka riktigt djupt kan det behövas mycket speciell utrustning. Förutom att det behövs starka lampor när ljuset blir mindre och mindre, behövs också utrustning som är 675px-TourellePlongéeanpassad efter trycket. Det behövs både rätt slags gassammansättning för din andning och kläder som klarar tryck och kyla. Vid större projekt och professionell dykning används ibland dykarklockor för att kunna utföra arbeten under vattnet. Principen är relativt enkel – en uppochnedvänd behållare som kan hålla luft under ytan genom tryck.

Dykarklockan beskrevs så tidigt som av Aristoteles, men den första dokumenterade och erkända användningen är från 1538. I Sverige användes dykarklockor så tidigt som på 1660-talet för att bärga delar av regalskeppet Vasa. Bland annat kunde flera av kanonerna bärgas. Ett av de tidigaste mer systematiska användningsområdena för dykarklockan tros ha varit för att hämta tvättsvamp, även kallat badsvamp. Detta svampdjur torkas och används när man tvättar sig. Eftersom det är komplicerat att få tag i äkta tvättsvamp är också priset högt. Därmed har det också varit eftertraktat att handla med den. Tyvärr är tvättsvampen idag utrotningshotad på många ställen.

Sedermera tillkom fler och fler tekniker för dykarklockan, för att utöka storleken och möjliggöra luftutbyte för längre vistelser i relativt små utrymmen under vattnet.

Nutida användning

Idag används dykarklockor på olika sätt – dels för att transportera dykare och andra till stängda dykarklockor som utgör en mer fast arbetsplats, dels som justHiRes dessa fasta arbetsplatser. Både vid undervattensforskning och bärgning är dykarklockor inte ovanligt att använda.

Den stora och klumpiga hjälm som man ser ibland i dykarsammanhang är i själva verket en mycket liten och specialiserad variant av dykarklocka. Genom slangar upp till ytan där gas skickas ned till dykardräkten för dykaren att andas kan luften cirkulera på rätt sätt.

Vid till exempel arbeten under vatten vid oljeplattformar och liknande konstruktioner är dykarklockan användbar. En högst relevant funktion är själva tyngden på dykarklockan – trots att den innehåller en viss mängd luft måste den också faktiskt kunna sjunka ned under vattnet. Det är nog många som kan vittna om till exempel hur svårt det är att faktiskt trycka ned en badboll under vattnet. Här krävs mycket mer kraft och tyngd.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *