Djupdykning som sport

När man talar om dykning som sport handlar det nästan uteslutande om olika former av fridykning. Till skillnad från djuphavsdykning, som kräver dykarutrustning i form av andningshjälpmedel, går fridykning ut på att dyka utan några sådana hjälpmedel, och bara använda sig av luften i lungorna. Det finns många olika sätt att tävla i fridykning, bland annat genom att mäta hur lång distans man kan simma under vattnet eller hur länge man kan hålla sig under vattnet. De flesta grenarna går dock ut på att dyka så djupt som möjligt.Junko-Kitahama_Apnea-Monofin_cropped

En av de grenarna är CWT, Constant weight apnea. I denna gren ska dykaren dyka ner till ett visst djup samtidigt som han eller hon följer en guidelina. Dykaren får inte använda sig av linan när de dyker, annat än för att greppa den när de avslutar nerdykningen och ska börja stiga upp. Dykaren får inte släppa några dykarvikter under dykningen, men det är tillåtet att använda både vanliga simfenor och monofenor. Det finns också en gren som kallas CNF, Constant weight apnea without fins, som följer samma regler som CWT, med den skillnaden att man inte får använda sig av några simfenor. Detta är den nyaste grenen inom fridykning.

En annan variant av fridykning är det som kallas FIM, Free immersion apnea. I denna gren får dykaren varken använda sig av simfenor eller dykarvikter; däremot kan han eller hon dra sig nedåt och uppåt med hjälp av guidelinan. Det kan dykarna också göra inom den gren som kallas VWT, Variable weight apnea. I denna gren använder dykarna dock en slags släde med vikter för att ta sig ner i djupet. De kan stiga antingen genom att dra sig längs med linan eller genom att simma upp, med eller utan fenor.

Att använda en viktad släde för att dyka ner är den mest använda metoden inom NLT, No-limits apnea, en gren inom vilken alla tekniker för att dyka ner och ta sig upp är tillåtna, så länge dykarna följer en guidelina för att mäta djupet. För att ta sig upp till ytan använder de flesta dykare inom denna gren en uppblåsbar påse.

Om du planerar att tävla i fridykning i ett annat land, och behöver hitta ett säkert sätt att frakta din simfena, din släde eller annan utrustning, ska du gå in på Fraktus.se. Där kan du ordna med säker och billig frakt av din otympliga utrustning, så att du kan resa i lugn och ro till tävlingen.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *